НАША КОМАНДА

Виталий Гревцов
Образование:
Высшее техническое
Квалификация инженер-строитель
Специальность «Промышленное и гражданское строительство»
Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, 1992-1997 г.

Профессиональный стаж: 23 года
проектирование – 6 лет
обследование – 17 лет

Квалификационный сертификат:
Технический эксперт
направление «Техническое обследование зданий и сооружений»
класс последствий СС1, СС2, СС3
Опыт работы
Инженерная группа «NadZorro», г. Киев с 2017 г.
Экспертные центры, г.Донецк, 2009-2017 г.
ООО «АК Инжиниринг-Донбасс», 2008-2009 г.
ОАО «Харцызский трубный завод», 2002-2008 г.
ОАО «Макеевский металлургический комбинат им. Кирова», 1997-2002 г.
✔ Эксперт по технической диагностике и обследованию зданий и сооружений
✔ Эксперт по промышленной безопасности зданий и сооружений
✔ Начальник отдела по обследованию зданий и сооружений
✔ Инженер-конструктор
✔ Начальник Проектного отдела
✔ Инженер-конструктор Бюро по обследованию зданий, сооружений и грузоподъемных кранов
✔ Инженер-конструктор Сталеплавильного бюро
✔ Инженер-конструктор Бюро металлических конструкций
✔ Начальник Доменного бюро
Квалификационный сертификат
Державна атестаційна архітектурно-будівельна комісія Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, м. Харків
Кваліфікаційний сертифікат АЕ №000659 (рег. №621) відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури за спеціальністю «Технічне обстеження будівель і споруд»
Свідоцтво з підвищення кваліфікації №4431964 від 06.04.2018 р
Свідоцтво Асоціація експертів будівельної галузі від 2.04.2018 р
Удостоверения «Держгірпромнагляду»
ДП «Головний навчально-методичний центр Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці Держпраці, м. Київ
Посвідчення № 8-07-2 19.02.2010 р з правом на проведення тех. нагляду та/або експертного обстеження: проектної документації, обладнання, технологій, визначення спроможності суб'єкта господарської діяльності виконувати роботи та експлуатувати обладнання підвищеної небезпеки у будівництві, обстеження технічного стану та паспортизація будівель і споруд;
Посвідчення № 8-07-2 19.02.2013 р з правом на проведення експертизи проектної документації об'єктів будівництва, обстеження будівель і споруд
Сертификаты Неразрушающего контроля
ДП Український центр підтвердження відповідності «Промбезпека»
Міжгалузевий учбово-атестаційний центр ІЕЗ ім. Патона НАН України, м. Київ

Метод контролю – VT, візуально-оптичний, рівень кваліфікації - II
«Вантажопідіймальні механізми»
«Металоконструкції та будівельні конструкції»
ДП Український центр підтвердження відповідності «Промбезпека»
Придніпровський АЦНК м.Дніпропетровськ
Сертифікат фахівця з неруйнівного контролю №21075 07.11.2013 р
Сертифікат фахівця з неруйнівного контролю №28335 24.11.2016 р
Сертифікат фахівця з неруйнівного контролю №33499 29.10.2019 р
Сертифікат фахівця з неруйнівного контролю №337370 18.06.2023 р
Метод контролю – VT, візуально-оптичний, рівень кваліфікації - II
«Вантажопідіймальні механізми»
«Металоконструкції та будівельні конструкції»
ДП Український центр підтвердження відповідності «Промбезпека» АЦНК м.Київ
Сертифікат фахівця з неруйнівного контролю №15316 27.11.2010 р
Метод контролю – VT, візуально-оптичний, рівень кваліфікації - II
«Вантажопідіймальні механізми»
«Металоконструкції та будівельні конструкції»
Олег Гревцов
Образование:
Высшее техническое
Квалификация инженер-строитель
Специальность «Промышленное и гражданское строительство»
Донбасской национальной академии строительства и архитектуры 1992-1997 г.

Профессиональный стаж: 23 года
проектирование – 5 лет
обследование – 18 лет

Квалификационный сертификат:
Технический эксперт
направление «Техническое обследование зданий и сооружений»
класс последствий СС1, СС2, СС3
Опыт работы
Инженерная группа «NadZorro», г.Киев с 2016 г
ОАО «Харцызский трубный завод», 2002-2016 г.
ОАО «Макеевский металлургический комбинат им. Кирова», 1997-2002 г.
✔ Эксперт по технической диагностике и обследованию зданий и сооружений
✔ Инженер-конструктор Бюро по обследованию зданий, сооружений и грузоподъемных кранов
✔ Инженер-конструктор Теплотехнического бюро
✔ Инженер-конструктор Сталеплавильного бюро
✔ Ведущий конструктор, и.о. нач. Общестроительного бюро
Державна атестаційна архітектурно-будівельна комісія Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, м. Харків
Кваліфікаційний сертифікат АЕ №000922 (рег. №871) відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг) пов'язаних із створенням об'єкта архітектури за спеціальністю «Технічне обстеження будівель і споруд»
Свідоцтво з підвищення кваліфікації, м.Київ №74336419 від 21.09.2018 р.
Свідоцтво Асоціація експертів будівельної галузі від 17.09.2018 р.
✔ Инженер по технической диагностике, и.о. нач. бюро по техническому обследованию и паспортизации зданий, сооружений, грузоподъемных кранов и сосудов, работающих под давлением
Квалификационный сертификат
Удостоверения «Держгірпромнагляду»
ДП «Головний навчально-методичний центр Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці Держпраці, м. Київ
Посвідчення № 8-07-3 19.02.2010 р з правом на проведення тех. нагляду та/або експертного обстеження: проектної документації, обладнання, технологій, визначення спроможності суб'єкта господарської діяльності виконувати роботи та експлуатувати обладнання підвищеної небезпеки у будівництві, обстеження технічного стану та паспортизація будівель і споруд
Посвідчення № 8-07-3 19.02.2013 р з правом на проведення експертизи проектної документації об'єктів будівництва, обстеження будівель і споруд
Сертификаты Неразрушающего контроля
ДП Український центр підтвердження відповідності «Промбезпека»
Міжгалузевий учбово-атестаційний центр ІЕЗ ім. Патона НАН України, м. Київ
Сертифікат фахівця з неруйнівного контролю №14837 (до 22.09.2010 р).
Метод контролю – VT, візуально-оптичний, рівень кваліфікації - II
«Вантажопідіймальні механізми»
«Металоконструкції та будівельні конструкції»

Анна Гревцова
Образование:
Высшее техническое
Квалификация инженер-строитель
Специальность «Городское строительство и хозяйство»
Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, 2001-2006 г.

Профессиональный стаж: 15 лет
управление и организация строительства – 7 лет
инженер технадзора за строительством - 8 лет
инженер по технической диагностике зданий – 5 лет

Квалификационный сертификат:
Технический надзор
направление «Технический надзор за строительством зданий и сооружений»
класс последствий СС1, СС2, СС3
Опыт работы
Инженерная группа «NadZorro», г.Киев с 2015 г.
ООО «Укрцентраль», г.Донецк, 2013-2014 г.
ООО «Городское строительство», г.Донецк, 2012-2013 г.
✔ Инженер по технической диагностике зданий и сооружений
✔ Инженер технического надзора за строительством
✔ Инженер-консультант (управление проектами, организация строительного производства)
✔ Курирование и координирование объектов
Квалификационный сертификат
Державна атестаційна архітектурно-будівельна комісія Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, м. Київ
Кваліфікаційний сертифікат АТ №001835 (рег. №1830) відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури за спеціальністю «Технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд»
Свідоцтво з підвищення кваліфікації №575 від 27.07.2018 р.
✔ Инженер технического надзора за строительством
ДП «ДЮФОР», г.Донецк, 2012 г.
✔ Инженер ПТО
ООО «АК Инжиниринг-Донбасс», 2006-2011 г.
✔ Инженер ПТО
✔ Управление и организация строительных проектов